web analytics

Online Casinoer

0

Stor artikel på vej…

Onlinecasinoer
En ENORM industri

I 2022 vil vi gå udvalgte spiludbydere igennem i praksis. Ud fra en saglig vurdering vil vi efterfølgende præsentere den enkelte udbyder i den kommende artikel som forventes færdig i 2022.

Spiludbyders resultater vil udelukkende blive baseret på de resultater vi kommer frem til. De endelige faktuelle data vil blve publiceret her.

Artiklerne vil blive baseret på grundige analyser, en masse spins i praksis og interviews med vores netværk – i og udenfor branchen. 

Artiklen kommer til at stille spørgsmål ved:

Det enorme marked
Spiludbyderne står nærmest på ryggen af hinanden, køber reklameblokke og onlineeksponeringer de fineste steder, og viser bagvedliggende markedsføringsbudgetter i den helt tunge ende.

Anmeldelser og omdømme
Hvorfor har praktisk taget alle spiludbydere elendige anmeldleser?

Økonomien bag
De enorme markedsføringsbudgetter

Slotspil i praksis
I skrivende stund er vi et team, i færd med at foretage hundredetusinder af “spins” hos forskellige udbydere. Vi vil forholde os kritisk til branchen i al rimelighed, indtil at det modsatte er bevist.

Manglende tilbagebetalingsprocenter *

Vi kommer til at se nærmere på tilbagebetaling, fairness og de potentielle menneskelige konsekvenser samt om spiludbyderne kan påvirke resultater som modsvarer spiludviklers intentioner

Disse og flere spørgsmål vi gerne vi se nærmere på er: 

* RTP – return to player er tilbagebetalingsprocent på online slotmaskiner

og skal i gennemsnit være på 96% – dette er baseret på en teoretisk procentuel udregning.
Ved et forbrug på 100.000 kr vil udgiften teoretisk set udgøre et tab på 4.000 kr – Det er vel at mærke hvis man ingen held eller uheld har overhovedet og kun skeler til rene tal. – kan disse facit virkelig få udsatte til at gå fra hus og hjem…og stemmer denne procentuelle udregning nu også overens med virkeligheden?

…i modsat fald, hvilke menneskelige konsekvenser vil det kunne føre med sig?

Kan ludomani til dels være spillere som desperat forsøger at vinde urimelige tab tilbage?

  • RTP – baseret på hundredtusinde spins
  • Interviews af relevante myndigheder
  • Onlinecasinoerne indflydelse og udfald af spil
  • Gennemsigtighed i spil
  • Mystiske gentagne “udfald” ved nøgletidspunkter i spilforløb
  • tilbagebetalingsprocenter
  • Indberetninger om snyd og bedrag
  • sikkerhed og kundeservice 
  • Spilmyndighedernes indsats og kvalitet

…samt andre relevante områder som omhandler de virksomheder der har påtaget sig ansvar for almindelige personers økonomi.

Læs også: Esvindel samarbejder med EU 

Læs også: Esvindel og EU´s Christel Schaldemose i samarbejde

RTP ( tilbagebetalingsprocenter) baseret på et gennemsnitsafkast på 96,3 % i udbyders favør.

Hvorledes udregnes de, samt hvor zonen imellem rimelighed og tvivl ligger
Ved et forbrug på 100.000 kr. bør man teoretisk set minimum få ca. 96.000 kr. tilbage. Det er vel at mærke hvis man ingen held eller uheld har overhovedet og kun skeler til rene tal.

Det viser sig dog ved flere tilfælde at der findes en hel del faktuelle tal som modstrider denne logiske kalkyle, og blandt flere Dansklicenserede spiludbydere, vil vi finde frem til dem som måske skal til stå til regnskab for de ulogiske algoritmer.

I dette tilfælde opsnapper vi ved grundig gennemgang noget mystisk, læs mere snart: 

Ved et studie omkring emnet stod det os klart at den almene praksis på RTP overraskende nok skal udmåles, ikke alene på tusinder af spins, men samtidig også på månedsbasis.

Ergo: Et onlinespil kan så i januar til paril give 96,50 i rtp. Fra april til juli kan samme spil nøjes med kun at have en RTP på eksempelvis 85%

Dette er oplysninger, at jeg som forbruger logisk nok, gerne vil have information omkring fra spiludbydernes side.

Disse informationer stammer fra en spiludviklers interne kildemateriale som det lykkedes os at komme i besiddelse af.

Læs også: Esvindel samarbejder med EU 

Læs også: Esvindel og EU´s Christel Schaldemoses samarbejde med SØIK

Artiklen opdateres løbende og publiceres når data er på plads, formentlig i 2022

Del.

Hvad er din kommentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.