web analytics

Misvisende information fra Alka.

0

Den 2. juni 2015 modtog jeg på email, den glædelige besked, at vores familieforsikring for fremtiden vil være dækket ved identitetstyveri.


Mailen lød som følger:

Til dig med indboforsikring hos Alka

Vi ved, at flere og flere danskere bliver udsat for identitetstyveri. Med identitetstyveri mener vi situationer, hvor dine personlige oplysninger bliver stjålet og misbrugt. Dette omfatter f.eks.:

•    Oprettelse af kreditkort i dit navn
•    Optagelse af lån i dit navn
•    Køb af varer i dit navn

Nu er identitetstyveri omfattet af din indboforsikring hos Alka
Hos Alka vil vi gerne hjælpe, hvis uheldet er ude. Vi har derfor udvidet din indboforsikring, så den pr. 1. april 2015 også omfatter identitetstyveri. Den nye dækning kommer ikke til at betyde prisstigninger for dig som kunde.

Læs mere om identitetstyveri og din Indboforsikring her
 
Med venlig hilsen

Jacob Spangenberg
Kundeservicedirektør


Glæden ville ingen ende tage, da det viser sig at det ovenikøbet er gratis. Men vi besluttede os for alligevel lige at se på betingelserne.

6. Hvad er ikke dækket?
6.1 Forsikringen dækker ikke:
6.1.1 Omkostninger til nye identitetspapirer, for eksempel udgifter til nye betalingskort, pas og lignende.
6.1. 2 Økonomiske tab, for eksempel betaling med dine stjålne betalingskort mm.
6.1. 3 Identitetstyveri som er udført af din nærmeste familie, herunder din ægtefælle/samlever eller dine forældre, børn eller søskende.
6.1.4. Identitetstyveri som er udført af personer, som du har givet bemyndigelse til at benytte identifikationspapirerne.
6.1. 5 Dit eget tidsforbrug i forbindelse med identitetstyveriet.
6.1.6 Identitetstyveri der kan relateres til dit arbejde. Det kan være misbrug af dit firmanavn,
din jobtitel eller andet misbrug, som kan relatere sig til dit arbejde.
6.1.7 Hvis du er part i en tvist ved domstolene mod kreditorer, og der er startet en retssag.

5. Hvad er dækket?
5.1 Forsikringen dækker:
5.1.1 Rådgivning og hjælp, i forbindelse med identitetstyveri som er opdaget, mens du var omfattet af denne forsikring, herunder:
5.1.1.1 Hjælp til afvisning af uberettigede krav fra kreditorer.
5.1.1. 2 Kontakt til kreditoplysningsbureau, for eksempel Experian, for at gøre indsigelse mod eventuelle uberettigede registreringer.
5.1.1. 3 Rådgivning om udstedelse af nye identifikationspapirer i forbindelse med reetablering af din identitet.
5.1.1.4 Vejledning om politianmeldelse af identitetstyveri.

Hvad vi kan konkludere ud fra ovenstående er at det eneste Alka dækker er rådgivning og hjælp til:

  • Afvisning af uberettigede krav fra kreditorer.
  • Indsigelse mod eventuelle uberettigede registreringer.
  • udstedelse af nye identifikationspapirer
  • Politianmeldelse af identitetstyveri

Konklusionen er desværre at forsikringen tydeligvis ikke dækker nogen form for økonomiske tab eller tabt arbejdsfortjeneste ved identitetstyveri. Esvindel.dk er meget skuffede over formuleringen af emailen og finder det misvisende at sende det budskab.

vurderet af

Del.

Hvad er din kommentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.