web analytics

Identitetstyveri – viden om

0

Når personlige oplysninger bliver stjålet eller misbrugt er det identitetstyveri.

Identitetstyveri kan komme til udtryk ved at en svindler tilegner sig dine personoplysninger til ulovligt at købe ting, optage lån eller på anden måde chikanere. Disse personlige oplysninger kan være adgangskoder, CPR-nummer eller andre følsomme persondata og oplysninger. De mest almindelige former for identitetstyveri er misbrug af kreditkortoplysninger eller cpr-nummer til at købe, leje eller låne sig til ting og berige sig økonomisk.

Identitetstyveri findes ikke i juridisk forstand men er delt op i undergrupper som tyveri, bedrageri, dokumentfalsk, chikane og hacking.

Personoplysninger kan blive lækket når virksomheder, som har folks kreditkortoplysninger liggende, bliver hacket. Kreditkortoplysninger, som nu kan bruges til at købe ting for andres penge. Du kan også risikere at din pc bliver inficeret med malware som, uden at du ved af det, kan følge med i alt hvad du foretager dig på computeren. Herunder aflæse dine personfølsomme oplysninger. Vil du anmelde onlinesvindel så klik her:


En skrivelse fra Justitsministeriet tilbage fra 2009 sagde følgende:

Identitetstyveri er godt i gang med at finde fast fodfæste i det danske sprog. En søgning på Google giver 31.000 hits på dette begreb. I langt de fleste tilfælde bliver identitetstyveri brugt i forbindelse med internet(handel).  Internettet er uden  tvivl  en  vigtig  katalysator, hvad angår misbrug af en anden persons identitetsoplysninger, men at sløre sin egen identitet har altid været en del af den kriminelle  verden. I denne  forbindelse  bliver  der  talt  om  online  og  offline identitetstyveri.


Rådet for IT-sikkerhed definerer identitetstyveri som følgende:
Identitetstyveri sker, når personer tilegner sig andres personoplysninger og udgiver sig for at være disse personer. Det kan ske elektronisk ved brug af bankoplysninger, cpr-numre eller kodeord eller ved at bruge den andens identitetspapirer (sygesikringsbevis, kørekort m.m.). Der er også tale om identitetstyveri, når en person køber produkter, fx over internettet, ved hjælp af en andens person- og kontooplysninger.
Kilde: PDF-skrivelse af justitsministeriet.dk
Med udgangspunkt i at ovenstående skrivelse i skrivende stund har 6 år på bagen og IT kriminalitet kun har været stigende siden da, så er det fristende at sige at problemet i 2015 er ude af kontrol.

Har du været udsat for identitetstyveri?

Det er identitetstyveri, når personlige oplysninger bliver stjålet og/eller misbrugt. Det er for eksempel ikke identitetstyveri at få luret sine kreditkortoplysninger af imens du står ved kassen i supermarkedet.

Identitetstyveri kan foregå ved Indbrud i dit hjem, hvor personen tilegner sig dine personfølsomme data. Gennemgang af dit affald privat eller offentligt. Hvis en person tilegner sig adgang til dine personlige data via hjemmesider eller email – læs mere om Phishing her.

Hvis du oplever fysiske eller psykiske gener og frygt for, om misbruget reelt er stoppet, kan du også alt efter omstændighederne få et nyt personnummer. Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor skal vurdere de enkelte sager om tildeling af nyt personnummer. Besøg cpr.dk her.
Kilde borger.dk

( Uddrag af rapport om identitetsmisbrug fra justitsministeriet.dk.)
2.3 Følger af misbrug
Man kan læse mange skrækhistorier berettet af identitetstyveriets ofre. Ved misbrug af eksisterende konti eller kort lider ofrene for det meste intet økonomisk tab. Love om visse betalingsmidler ”udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel” (§ 11), medmindre brugere har vist grov uforsvarlig adfærd. I sådan et tilfælde hæfter brugeren med op til 8.000 kr. for tab (stk. 3). Dermed ligger risikoen for misbrug af kreditkort ved kortselskabet. 9 Sagen er anderledes, når der oprettes lån eller en ny konto i ofrets navn. I sådan en situation er der generelt mere besværligt at bevise, at en anden person har misbrugt ens oplysninger.
 
”En af de værste ting ved identitetstyveri er, at det er dig selv, som har bevisbyrden. Når tyven har brugt din

identitet, er det svært at bevise, at du ikke er den kriminelle. Et offer for identitetstyveri føler sig ofte berøvet, ydmyget og magtesløs, for man kan ikke få hjælp nogen steder”.

Hvad kan svindlerne bruge min identitet til?

Har en svindler begået identitetstyveri mod dig, har personen mulighed for afhængig af hvilke data vedkommende er i besiddelse af, at misbruge din identitet. Eksempelvis kan svindleren chikanere dig personligt ved at tilmelde dig nyhedsbreve, oprette dig i foreninger eller chikanere dig via sociale medier som Facebook. Af værre karakter bliver det, hvis svindleren har adgang til dine kreditkortoplysninger, da personen i så fald kan foretage køb på nettet i dit navn eller optage lån til køb af varer i butikker og på webshops. Har du været udsat for svindel så klik her:

Se hvilke data, som giver adgang til hvilken kriminalitet.

    • Oprette falske lån
    • Købe mobiltelefon
    • Adresseskift
    • Onlinekøb
    • Automatiske trækninger
    • Garantistillelser
    • Personfølsomme data
    • Adgang til andres emailadresser
    • Identitetstyveri
    • Adgang til adgangskoder i inbox
    • Chikane
    • Identitetstyveri
    • Chikane

Hvordan undgår jeg identitetstyveri?

Malware som bliver brugt til at udføre identitetstyveri, kan være noget af det mest genstridige at få bugt med. Her er nogle tip til at være på forkant med truslen.

 • Undgå at åbne mistænksomme e-mails
 • Undgå mistænksomme hjemmesider
 • Undgå at downloade noget fra kilder du ikke stoler på
 • Vær opmærksom på at logge ud af emails m.m. hvis du benytter offentlige computere
 • Opdater dit styresystem hyppigt
 • Undlad at installere ukendte tilføjelsesprogrammer til din browser
 • Benyt eventuelt Google til at læse mere om kilder du ikke helt stoler på

Endnu et meget vigtigt skridt i en sikker computer er at have det bedste antivirus program og antispyware program installeret samt en god firewall.


Anmeldelse af identitetstyveri.

Du bør kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse når du har mistanke om eller opdager at dine personlige oplysninger er blevet stjålet.

Nogen opdager først tyveri af personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne. Det kan være ved at der kommer regninger, opkrævninger eller andet som de ikke kender noget til. På politi.dk kan du finde din politikreds på forsiden.


Strafudmåling og lovgivning om identitetstyveri

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af straffelovens:

§ 171 – dokumentfalsk

§ 263 – hacking

§ 276 – tyveri

§ 279 – bedrageri


I nogle tilfælde er identitetstyveri begået i så skadende et omfang, at ofre kan søge om at få et nyt cpr nummer. Læs mere her

Vil du læse mere om emnet kan vi anbefale bogen The Art of Deception, skrevet af
hacker guruen Kevin Mitchnik som tilbragte mange år bag tremmer for sine svindelnumre
som omhandlede identitetstyveri igennem hacking.bogen the art of deception

 

 

 


belyst afKilder: borger.dk, webroot.com, searchsecurity.techtarget.com, teachprivacy.com, Justitsministeriet.dk

Del.

Hvad er din kommentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.